Winnice znajdujące się w dzisiejszym miejscy Côte-Rôtie istnieją od IV wieku p.n.e., podczas gdy pierwsze wzmianki o winnicach z regionu Die pojawiły się już w czasach nowożytnych. Pierwsze krzewy winne w Chateauneuf-du-Pape były zasadzone w XVIII wieku przez zakonników z zakonu Templariuszy, a ich dzieło kontynuował dwa wieku później Papież Jan XXII. Wina z Cote du Rhone Gard były bardzo popularne przez cały wiek siedemnasty i osiemnasty. Wiek XIX był trudny dla winnic, ich ilość spadła i jedynie winnice z Doliny Rodanu przetrwały. W sumie winnice zajmują 61172 ha i produkują łącznie 2510 milionów hl wina (dane z 2006 roku).

 

Wszystkie winnice od Wiednia aż do Walencji położone są na prawym brzegu rzeki (Rodan, Loara, Ardeche), na lewym brzegu rzeki znajdują się strome zbocza Tain l’Hermitage. Cała okolica charakteryzuje się granitowym podłożem i umiarkowanym klimatem kontynentalnym. Występującą tu gleba ukształtowały warunki klimatyczne i wegetacyjne obecne tutaj od tysiącleci. Na warunki uprawy w tym regionie silny wpływ mają obecność Rodanu, który nanosi życiodajny muł od Wiednia po Avignon, a także bliskość Alp.