Pierwsze wzmianki o winnicach zakładanych w Dolinie Loary są bardzo dawne. Obecność winnic datuje się już w czasach kolonizacji rzymskiej. W Touraine (jeden z krajów znajdujących się Dolinie Loary) za tworzenie i organizację winnic byli odpowiedzialni książęta i duchowieństwo. W 582 roku Grégoire de Tours wzmiankował obecność winnic w Touraine i Sancerre. Od czasów średniowiecznych aż do piętnastego wieku rozwojem winnic w Saumur, Tours oraz Orleans zajmuje się tamtejsza burżuazja. Zniesiono wtedy tak zwane prawo „banvin” – przywilej zapewniający szlachcie monopol na handel winem. Rozpoczęto eksport win do północnych krajów europejskich, wdrożono ułatwienia w transporcie i sprzedaży do najważniejszych portów (Saint Thibault niedaleko Sancerre, Orleans, Vouvray, Tours, Angers, Nantes). W piętnastym i szesnastym wieku monarcha francuski rezydował w zamku w Touraine, co przyczyniło się do wprowadzenia wielu udogodnień oraz rozwoju winnic Tourangeau. Oprócz eksportu, Dolina Loary zajmuje się również tworzeniem nowych szczepów, na przykład szczepy Chinon Cabernet Franc (inaczej znane jako Breton) z południowego-zachodu pochodzą z Nantes (wspominał o nich Francois Rabelais w XVI w.).

 

Ten ogromny region pełen winnic podzielony jest na pięć części, przez które przepływa Loara. Klimat jest różny dla każdego z regionów: Pays Nantais charakteryzuje klimat morski, z dużymi różnicami temperatur oraz wilgotności, które każdego roku mogą być bardzo różne. Jednak ogólnie można przyjąć, że jest to w miarę łagodny klimat. Anjou: region, który potrafi wykorzystać dobrodziejstwo wpływu klimatu morskiego. Zimy są tu łagodne i często wiosna przychodzi o wczesnej porze roku. Jesień jest dosyć wilgotna, co sprzyja powstawaniu szlachetnej pleśni. Touraine: te same warunki, co w Anjou – temperatury są uzależnione od klimatu morskiego, dlatego nie występują tu bardzo mroźne zimy, ani upalne lata. Centrum: klimat jest nieco trudniejszy ze względu na brak wpływu klimatu morskiego. Zimy są zimniejsze, a lata bardziej gorące, najbardziej niebezpieczne dla wina są zaś wiosenne przymrozki.